picture

Warunki wynajmu urządzeń

Zapoznaj sie z regulaminem

1. Wypożyczalnia RENTECH pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.

2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).

3. Czynsz uzależniony jest od wybranej stawki:
a) 1 dzień - max 24 godziny
b) 4 dni - do 4 dni roboczych
c) 1 Tydzień - 5 dni roboczych
d) Weekend - od Piątku od godz. 15.00 do Poniedziałku do godz. 9.00

4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego, niewłaściwego użytkowania oraz spalenia silników (trójfazowych).

5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

6. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.

7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)

9. Wypożyczalnia RENTECH jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 22% VAT).

10. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgoda Wypożyczalni (Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie) TEL: 503107994

Dostępne urządzenia

 

 

Zobacz także